Beşler | Kombi | Klima | Çağlayan iklimsa

 • Address
 • Gürsel Mah. Şevket Paşa Cad. No:15/KKağıthane - İSTANBUL

Our Services

Klima Montaj

Get in contact with us

To us Email You can send. Or Call Us. 0212 220 67 72
Contact Us  

Klima Montaj

UYARI!

Klima Montaj Servisi işlemleri mutlaka yetkili teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde klima montaj servis işlemi garanti kapsamı dışında kalabilir ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Doğru Klima Montajı

Klima İç Ünite Montaj Yeri Seçim Kriterleri

 • Drenaj hattı için inceleme yapılmalıdır. Drenaj tesisatı pis su tesisatına verilmemelidir. Drenaj suyu tahrik doğal akışı ile tahliye edilebilmelidir.
 • Klimanın mekânı kullanan insanların üzerine direkt olarak üflemesi sağlık sorunlarına yol açacaktır. Klima montaj yeri bu kıstas göz önüne alınarak seçilmelidir.
 • İç ünitenin monte edileceği yer ve bırakılacak boşluklar konusunda teknik dokümanlara ve kılavuza bakılmalıdır.
 • İç ünitenin asılacağı yer, ağırlığını çekebilecek bir yapıya sahip olmalıdır.
 • Ünitelerin yerleşim yerleri yanıcı gazların yakınında olmamalıdır.
 • Klima montaj edileceği yer, direkt olarak güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
 • Cihazı mutfak ve mutfak cihazlarının bulunduğu ve yağlı olan ortamlarda kullanılmamalıdır. Kuaför ve benzeri mekânlarda kullanımı durumunda klima temizliğine özel özen gösterilmelidir.
 • Yerleşim yapılacak olan mekânda yüksek frekans yayan makinelerin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Böyle bir ortama yapılan klima montajı yerleştirilen bir cihazda ciddi elektronik ve elektrik devre arızaları oluşabilir.
 • İç üniteler, sistemin genel performansını etkileyecek ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir.
 • İç üniteler çamaşırhane, mutfak vb. gibi aşırı nemli ortamlara monte edilmemelidir. Aşırı nem sistem performansını azaltır.

Klima Dış Ünite Montaj Yeri Seçim Kriterleri

 • Klima Montaj Servisi Dış üniteyi, dış ortam havasının üzerinden rahatça dolaşabileceği bir yere yerleştirilmelidir.
 • Dış ünite, kolayca servis verilebilmesi, klima montajı ve gerektiğinde de-montajının rahatça yapılabilmesi için en uygun yere monte edilmelidir.
 • Sistem performansı ve ilk yatırım maliyeti açısından bakır boru tesisatının en kısa olacağı yer seçilmelidir.
 • Üniteler, yazın mümkün olduğunca gölgede, kışın da korunaklı kalabilecek bölgelere klima montajı yapılmalıdır.
 • Üniteler direkt güneş ışığına ve rüzgâra maruz kalabilecek yerlere yerleştirilmemelidir. Eğer yerleştirilmek zorunda kalınıyorsa önlemler düşünülmeli, gerekirse şekli değiştirilmelidir. Hava akışına engel teşkil etmeyen kör bir nokta idealdir. Klima Montaj Servisi tarafından tüm hesaplamalar doğru bir şekilde gerçekleştirilir.
 • Isı kaynaklarına, diğer klima cihazlarının üfleme ağızlarına, egzoz fanlarına, buhar ve yanıcı gaz kaynaklarına yakın montajdan kaçınılmalıdır.
 • Cihazlar direkt olarak toprak zemine ve eğik şekilde monte edilmemelidir.
 • Üniteler bina cephelerine ve/veya insanların altından geçebileceği yerlere monte ediliyorlarsa drenaj hattı çekilmelidir.

Klima montajında dikkat edilmesi gerekenler

 • Klima montaj servisi yapmadan önce cihazın çalışacağı gerilimi(voltaj), kablo kesintisini, cihazı koruyan otomatik sigorta değerini, iç ve dış ünitenin konulacak yerin uygunluğu seçimine dikkat etmelidir.
 • İç ünite yerine asılmalı ve sabitlenmeli, dış ünitenin zemine veya şase (konsol) üzerine kauçuk takozlarla sabitlenmelidir.
 • Klima Montaj Servisi tarafından izolasyonlu bakır boru hattı, tekniğine uygun elektrik ara tesisatı ve gırtlaklı borudan imal edilmiş drenaj hattı birlikte tümü dekoratif bant ile sarılmalı, düzgün bir hat oluşturacak şekilde sabitleme kelepçesi (1,5  m. arayla) ile duvara bağlanmalıdır.
 • Klima Montaj Servisi tarafından Bakır tesisatı yekpare boru ile kaynaksız çekilmeli, kaynak gerektiren durumlarda boru içinden "azot gazı geçirilerek" tamamlanmalı, ara tesisatın geçmesi gereken duvar vb. engeller delinmeli, ara tesisat ünitelere bağlanmalı, ara tesisat N2 (azot) ile kaçak kontrolü yapmalıdır.
 • Klima montaj servisi bakır boru hattı geçiş yeri için dolgu malzemesi kullanılmalıdır.
 • Klima Montaj Servisi, Montaj bittikten sonra cihazı en az 6 m3/h vakum pompasıyla; en az aşağıdaki sürelerde vakumlamalı:

6000-17500 BTU/h              : 20 dakika
18000-30000 BTU/h            : 40 dakika
31000-48000 BTU/h            : 60 dakika
49000-60000 BTU/h            : 70 dakika
61000-100000 BTU/h          : 100 dakika

 • Klima ilk çalışmaya başladığında, ilk kalkış gerilimi ölçülmeli, bir kaç dakika sonra çalışma gerilimi (voltaj) ölçülmeli ve uygunluğu kontrol edilmelidir. Klima Montaj Servisi elemanları teknik bilgileri ile her zaman doğru sonuçlara ulaşarak sizi düşünür.
 • Klimalar çalıştıktan 20 dakika sonra performans çalışma değerlerine ulaşabilmektedir. Bu nedenle cihazın çalışmasının üzerinden 20 dakika geçtikten sonra, çalışma esnasındaki gerilimi (voltajı), basınç değerleri, üfleme ve emiş sıcaklıkları ölçmeli ve Klima montaj servis formuna işlenmelidir.

Teslimat

 • Klima Montaj servisi müşterilerinin talebi üzerine yapılan ve kurallarına uyulamayan durumlar, servis formunda ayrıntılı olarak belirtilmeli ve müşteri imzası alınmalıdır.
 • Klimanın kullanımı, bakımı hakkında müşteri sözlü olarak bilgilendirilmelidir.
 • Klima Montajı Servis formuna model, iç ve dış ünitenin seri numaraları, müşteri iletişim bilgileri ve görülen aksaklıklar mutlaka eksiksiz ve doğru şekilde yazılmalıdır.
 • Müşteri iletişim bilgileri, Klima Montaj Servisi görevlileri tarafından kaydı takiben yapılan müşteri anketlerinde kontrol edilmektedir. Herhangi bir uygunsuzluk yaşanmaması için azami özenle bilgiler temin edilip kaydedilmelidir.
 • Garanti belgesi Yetkili Satıcı tarafından hazırlanmamışsa, düzenlenmelidir.
 • Düzenlenen servis formu servis teknisyenin imzasından sonra, mutlaka müşteriye imzalatılmalıdır.
 • Servis formunun müşteri nüshası ve garanti belgesi müşteriye teslim edilmelidir.
 • Klima Montaj Servisi elemanları tarafından Kullanma kılavuzu müşteriye teslim edilmelidir.
 • Klima montajı yapılan cihaz garanti işlemlerinin takibi için ISP’ye girilmelidir.